هفته دوم 12/3/90

عکس کبوتران خودم

/ 2 نظر / 13 بازدید
محمدرضا از تهران

سلام نبیل خوبی کبوتران بسیار عالی دارید قدرشان را بدانید بنده از دوست بسیار خوبم محموداز روستای سوزای قشم یک نر تیپلر بسیار اصیل کادو گرفتم وماده ان را نیزدوست عزیزم بهروز کادو داد که جوجه های بسیار خوبی از انها کشیدم که تابالای11ساعت در تیر ماه پریدند.نسلی از تیپلرهای اقای نوید حقیقی از دوبی دارم که انها نیز جوجه های استثنایی دادند. امیدوارم که همیشه همه جا موفق وموید باشید.

محمدرضا از تهران

سلام نبیل خوبی کبوتران بسیار عالی دارید قدرشان را بدانید بنده از دوست بسیار خوبم محموداز روستای سوزای قشم یک نر تیپلر بسیار اصیل کادو گرفتم وماده ان را نیزدوست عزیزم بهروز کادو داد که جوجه های بسیار خوبی از انها کشیدم که تابالای11ساعت در تیر ماه پریدند.نسلی از تیپلرهای اقای نوید حقیقی از دوبی دارم که انها نیز جوجه های استثنایی دادند. امیدوارم که همیشه همه جا موفق وموید باشید.