کبوتران نبیل
شعله های خاموش
نویسنده: محمدنبیل مسعودی قشمی - جمعه ۸ بهمن ۱۳۸٩

کله سبز بالای نروماده پاکستانی هستن وعکس زیر جوجهاشون هست در تابستان جزیره راحت 8ساعت میپرند

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :