کبوتران نبیل
شعله های خاموش
نویسنده: محمدنبیل مسعودی قشمی - پنجشنبه ٤ آذر ۱۳۸٩

این کبوتر با هر ماده کبوتری جفت کنی جواب میدهد


.. جوجهای ماده طوسی کاکلی وطوسی نر بی کاکولاین

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :